Hoofding Gooik

Leefloon 

Sedert 01/10/2002 is de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie in werking getreden. De wet is beter bekend onder de benaming "leefloonwet" en vervangt de wet op het bestaansminimum van 1974.

Voor meer info: leefloon


Contact: 
Katja Bosman, maatschappelijk assistente 
tel : 02 454 04 36
email: katja.bosman@gooik.be
Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente 
tel : 02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@gooik.be

 

Verblijfskosten rusthuis 

Het ten laste nemen van de verblijfkosten rusthuis gebeurt na inkomensonderzoek, onderzoek op onderhoudsplicht, bezit roerende en onroerende goederen,…
Binnen de wettelijke grenzen kunnen de tussenkomsten in de verblijfskosten op de nalatenschap worden verhaald.

Contact:

Dorien De Weerdt, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel: 02 454 12 75
e-mail : dorien.deweerdt@gooik.be

Voorschotten 

Als u recht heeft op een bepaalde uitkering zoals pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziekte- en invaliditeitsuitkering, … doch nog enige tijd moet wachten op de uitbetaling ervan, kan het OCMW een voorschot op deze uitkering toekennen, in zoverre u deze uitkering nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden.
De maatschappelijk assistente gaat in een sociaal onderzoek na of u recht hebt op dat voorschot. Zodra de betrokkene de uitkering ontvangt, vordert het OCMW met uw akkoord het voorschot rechtstreeks terug van de uitbetalende instantie .

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
tel : 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@gooik.be
Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
tel : 02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@gooik.be

Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen
Vroeger kon men ook bij het ocmw terecht voor voorschotten onderhoudsgeld voor kinderen. Sedert 1/10/2005 is de opdracht voor het verlenen van voorschotten op onderhoudsgeld kinderen echter toegewezen aan de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) van de Federale Overheidsdienst Financiën.
U kan hen bereiken op het nummer 050.34.50.07.