Hoofding Gooik

Hartveilig Gooik 

Gooik is een hartveilige gemeente. Om dit engagement aan te gaan, wil de Gezondheidsraad elke deelgemeente voorzien van een AED-toestel. Een automatisch externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Van zodra het toestel geactiveerd is, zal een stem je vertellen wat je moet doen. Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

Een hartfalen doet zich in de meeste gevallen thuis voor. Het is dus belangrijk als familielid om je de reanimatietechnieken eigen te maken.

AED- toestellen te Gooik:

  • Sporthal Koornmolen (links van ingang)
  • De Cam (straatkant)
  • Gemeenteschool te Oetingen (t.o.v. café ‘t Vijfde Wiel)
  • OCMW te Leerbeek (links van ingang)
  • Oud gemeentehuis Kester

 

Toestel uitlenen voor activiteiten

Verenigingen die een evenement organiseren, kunnen een draagbaar toestel  ontlenen in het gemeentehuis, dienst bevolking. Het is aangeraden dat iemand van de vereniging reeds een reanimatiecursus heeft gevolgd.

 

Subsidies voor sportverenigingen

Sportverenigingen die zelf een AED-toestel wensen aan te kopen, kunnen hiervoor een tussenkomst in de aankoopbekomen via het OCMW. Voor toestellen die binnen hangen, kan een bedrag van 300 euro verkregen worden, voor een toestel dat buiten hangt 500 euro.

 

GRATIS reanimatiecursussen

Om een AED-toestel correct te kunnen gebruiken, moet men in de eerste plaats ook weten hoe men iemand kan reanimeren! Zonder reanimatie heeft een AED namelijk geen enkel nut. Daarom organiseert de gezondheidsraad in samenwerking met het Rode Kruis 2 keer per jaar gratis cursussen reanimeren in combinatie met het gebruik van een AED-toestel.

Ook al heeft u reeds een opleiding gevolgd, een herhaling kan steeds nuttig zijn.

 

Eerst volgende cursus:

Voor meer informatie/inschrijvingen kan u terecht bij: Ellen Arys: 02/454 12 71 of ellen.arys@ocmw.gooik.be

Passief roken 

Als je binnen rookt, blijven de giftige deeltjes overal hangen – je ruikt ze niet – je ziet ze niet- maar ze blijven wel.

Binnen roken is nooit goed, zelfs niet bij de buitendeur of onder de dampkap. Als je binnen rookt, roken je kinderen mee. Ze hebben meer kans op opstoten van astma, longontstekingen, bronchitis, hoesten en een piepende ademhaling.

De giftige stoffen zwerven van de ene kamer naar de andere. Ze blijven hangen en zetten zich daarna vast op alles in uw huis, en uw kinderen krijgen ze binnen. Kinderen krijgen nog meer giftige stoffen binnen dan volwassenen, omdat ze sneller ademen en kleinere luchtwegen hebben.

Als je binnen rookt, blijven de giftige deeltjes overal hangen – je ruikt ze niet – je ziet ze niet- maar ze blijven wel.

Binnen roken is nooit goed, zelfs niet bij de buitendeur of onder de dampkap. Als je binnen rookt, roken je kinderen mee. Ze hebben meer kans op opstoten van astma, longontstekingen, bronchitis, hoesten en een piepende ademhaling.

De giftige stoffen zwerven van de ene kamer naar de andere. Ze blijven hangen en zetten zich daarna vast op alles in uw huis, en uw kinderen krijgen ze binnen. Kinderen krijgen nog meer giftige stoffen binnen dan volwassenen, omdat ze sneller ademen en kleinere luchtwegen hebben.

Nieuw beschermingsstatuut 

Iedere familie krijgt wel eens te maken met de nieuwe wet op bewindvoering. Dergelijke regeling is niet alleen van belang voor senioren: ook jonge mensen kunnen door dergelijk contract (bv. in coma na een ongeval) vermijden dat buitenstaanders over hun woning of handelszaak beslissen en dat beheer aan hun familieleden en/of vrienden toevertrouwen. Ook ouders van mensen met een beperking hebben er belang bij.

Voor inlichtingen: www.vghspl.be. Hier kan u de brochure “nieuw beschermingsstatuut” downloaden of aanvragen op 02/396 21 99.