Hoofding Gooik

Budgetbegeleiding 

Budgetbegeleiding is het ondersteunen en begeleiden van cliënten bij het beheer van hun budget.
U hebt voldoende inkomsten, maar slaagt er niet in om de eindjes aan elkaar te knopen. Het OCMW helpt u uw budget te ordenen en uw uitgaven onder controle te krijgen. U houdt uw budget volledig zelf in handen.
De budgetbegeleidster zal samen met u een overzicht maken van de inkomsten, uitgaven, schulden en tegoeden. Zij zal met u nagaan welk leefgeld u nodig heeft voor uw gezin, welke de vaste kosten zijn die maandelijks betaald moeten worden en voor welke kosten een reserve aangelegd moet worden.
De budgetbegeleidster zal samen met u zoeken naar (besparings-) middelen om uw budget in de hand te houden en opvolgen of u uw vaste kosten regelmatig betaalt. Eventueel kan zij bemiddelen met schuldeisers als bepaalde schulden uit de hand dreigen te lopen.
De budgetbegeleiding is kosteloos en eindigt als u in staat bent zelfstandig uw budget onder controle te houden, en liefst met een beperkte geldreserve voor ’onverwachte uitgaven‘

Budgetbeheer 

Budgetbeheer is vergelijkbaar met budgetbegeleiding maar het geldbeheer van de cliënt wordt volledig overgenomen door het OCMW. Meestal is er een aanzienlijke schuldenlast. Soms doet het OCMW het budgetbeheer daar de klant over onvoldoende capaciteiten beschikt om zijn financiën zelf te beheren.
Het OCMW ontvangt de inkomsten en voert in naam van de klant betalingen uit. De klant heeft steeds inspraak en controle. De cliënt krijgt wekelijks leefgeld uitbetaald.
Voor schuldeisers betekent een 'budgetbeheer' een extra- garantie dat de afbetalingen daadwerkelijk uitgevoerd worden, waardoor andere maatregelen minder nodig zijn (vb. aanmaningsbrieven, deurwaarders, beslag).
Er wordt geen vergoeding gevraagd voor het budgetbeheer.

Schuldbemiddeling 

Wanneer U over een inkomen beschikt doch er toch niet in slaagt om uw schulden af te betalen, kan het OCMW bemiddelen om een afbetalingsregeling bij de schuldeisers te bekomen: betalingsuitstel, intrestverlaging, kwijtschelding van schulden,…
De maatschappelijke assistenten die bemiddelen in schuldzaken hebben hiertoe een specifieke opleiding als schuldbemiddelaar gevolgd en/of hebben voldoende ervaring met financiële hulpverlening. Een jurist zorgt voor de juridische ondersteuning. Het OCMW Gooik is erkend als dienst voor schuldbemiddeling.
Indien de schuldenlast overmatig is en u niet meer in staat bent een menswaardig leven te leiden, kan U een aanvraag tot collectieve schuldenregeling indienen bij de rechtbank. De rechter kan de afbetaling van de schulden spreiden over een bepaalde termijn (meestal 5 à 7 jaar). Gedurende deze periode krijgt de schuldenaar voldoende inkomsten toegewezen om een menswaardig leven te leiden. Het niet-afbetaalde deel van de schulden wordt, na de vastgestelde periode, in principe kwijtgescholden.

Energiekosten 

Bij onbetaalde energiefacturen van gas en water neemt de energiemaatschappij zelf contact op met het OCMW via de Lokale Adviescommissie (LAC).
De klant wordt uitgenodigd door het OCMW om samen met aan afgevaardigde van de energiemaatschappij een oplossing voor de onbetaalde energiefacturen te vinden. Meestal resulteert deze bijeenkomst in een afbetalingsplan voor de klant.
Voor onbetaalde energiefacturen van elektriciteit neemt u best zelf zo spoedig mogelijk contact op met het OCMW teneinde het afsluiten van de energiebron te voorkomen. De maatschappelijk assistente probeert dan zelf om een afbetalingsplan te bekomen.

Contact:
Karolien Du mongh, waarnemend teamcoördinator Welzijn 
Tel: 02 454 04 33
e-mail : karolien.dumongh@gooik.be

Dorien De Weerdt, maatschappelijk assistente – verantwoordelijke LAC
Tel: 02 454 12 75
e-mail : dorien.deweerdt@gooik.be

Stefanie Segers, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 34
e-mail : stefanie.segers@gooik.be