Hoofding Gooik

Klusjesdienst 

Personen die gelet op hun inkomen geen beroep kunnen doen op een gespecialiseerde vakman, kunnen de hulp inroepen van de klusjesdienst mits betaling van een financiële bijdrage op basis van je inkomen (tussen 2,27 en 15,86 EUR/uur)
Onze klusjesman komt bij je langs voor een kleine herstelling, wat schilderwerken, het gras maaien, de tuin omspitten enz.
De inkomensgrens bedraagt 1812,33 €/maand voor alleenstaanden en 1982,23 €/maand voor gezinnen.
 

Contact:
Wendy Carlier, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel : 02 454 04 38
e-mail: wendy.carlier@gooik.be

Warme maaltijden 

De dienst warme maaltijden richt zich tot gezinnen of alleenstaanden die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig warme maaltijden te bereiden (bejaarden, gehandicapten, zieken en mensen in bijzondere sociale omstandigheden);
De maaltijden worden 7 dagen op 7 door Traiteur Ronny geleverd. De kostprijs per maaltijd bedraagt tussen de € 4,91 en € 6,32. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van een inkomstenonderzoek. De inkomensschalen en de bijdrageschalen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Contact : 

Dorien De Weerdt, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel: 02 454 12 75
e-mail : dorien.deweerdt@gooik.be

Traiteur Ronny
Stationsstraat 262
1770 Liedekerke
Tel : 053 68 00 78

Poetsdienst 

Sinds mei 2003 is het OCMW Gooik erkend als onderneming om poetshulp aan te bieden in het kader van de dienstencheques.
Geïnteresseerde inwoners nemen contact op met het OCMW. Er wordt voorrang verleend aan de doelgroep ouderen en mindervaliden. Van zodra een nieuwe klant aan de beurt is, sluit het OCMW met de klant een overeenkomst af voor het wekelijks poetsen op een vaste halve dag per week.
De dienstverlening wordt betaald met dienstencheques. De klant dient deze zelf aan te kopen bij Sodexho. Vanaf 1 januari 2014 bedraagt de kostprijs 1 dienstencheque (9,00 EUR) per uur. De dienstencheque geeft recht op een belastingaftrek van 30%.Waarvan het aftrekbaar bedrag beperkt is tot 1.380 euro per persoon en per jaar.
Klanten met een laag inkomen kunnen via het OCMW een extra tussenkomst in de aankoop van dienstencheques bekomen. De extra tussenkomst bedraagt het verschil van de reële kostprijs (na belastingsvermindering) en het tarief gebaseerd op de schalen van gezins-en bejaardenhulp.
In het reglement van de poetsdienst kan je zien welke taken de poetsvrouwen mogen uitvoeren.

Contact: 
Wendy Carlier, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel : 02 454 04 38
e-mail: wendy.carlier@gooik.be

Minder Mobielen Centrale 

De Minder Mobielen Centrale (MMC) Gooik is een dienst die mensen met vervoersproblemen helpt. Het kan gaan om bejaarden, mensen in een sociale noodsituatie, minder mobielen of mensen die moeilijk van het openbaar vervoer kunnen gebruik maken.< MMC Gooik doet beroep op vrijwillige chauffeurs die bereid zijn deze mensen met hun eigen wagen te vervoeren naar de kaartclub, een ziekenhuisbezoek, de kapper,... Kortom sociale activiteiten.

GEBRUIKERS

Voorwaarden
· U bent minder mobiel.
· U heeft een beperkt inkomen. (2x het bedrag van het leefloon)
· Er is geen openbaar vervoer beschikbaar voor het gevraagde traject of u kan moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer.

Kostprijs
· De prijs per kilometer bedraagt 0,33 euro.
· Het aantal kilometers wordt gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.
· Er wordt rechtstreeks en contant afgerekend met de chauffeur.

Een rit aanvragen
Schrijf je eerst gratis in als gebruiker van de MMC. Elke rit dient via de MMC centrale van Gooik te worden aangevraagd. De centrale zoekt een chauffeur voor de rit en verwittigt de gebruiker telefonisch.

Verzekering
Elke gebruiker van de MMC is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze dekt de schade die men zou toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen van de wagen of tijdens het verloop van de rit.

CHAUFFEURS

Voorwaarden
U beschikt over een eigen wagen.
U bent telefonisch bereikbaar.

Vergoeding
U krijgt een vergoeding van 0,33 euro/kilometer. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf uw thuisadres en terug.

Praktische afspraken
U beslist zelf welke dagen u wilt rijden voor de MMC. U blijft steeds baas in eigen wagen.

Verzekering
Er wordt een omniumverzekering voorzien door Taxistop te Gent. Net als de gebruiker bent u als chauffeur verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Elke vrijwilliger wordt door het OCMW van Gooik verzekerd voor lichamelijke schade

Contact :
Marleen Debeurme, administratief medewerker
maandag – dinsdag - woensdag van 08.30u – 12u
02 454 12 72
e-mail : marleen.debeurme@gooik.be

Martine Straetmans, administratief medewerker
donderdag - vrijdag van 08.30u – 12u
02 454 12 72
e-mail : martine.straetmans@gooik.be