Hoofding Gooik

Energie 

Verwarmingstoelage
Als U verwarmt met een stookolieproduct en een bescheiden inkomen heeft, kan U in aanmerking komen voor de verwarmingstoelage van de Staat.

Voor meer info: verwarmingstoelage

Aanvraag verwarmingstoelage kan alleen op dinsdag vm - donderdag vm - vrijdag vm

Contact:

Dorien De Weerdt, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel: 02 454 12 75
e-mail : dorien.deweerdt@gooik.be


Energietoelage
Aan mensen met een zeer laag inkomen (leefloon, overmatige schuldenlast) en hoge energiekosten verleent het OCMW jaarlijks een energietoelage.
De toekenning gebeurt op basis van een sociaal verslag opgemaakt door de sociale dienst.


Steenkooltoelage
Daar ook de prijs van steenkool in de lift zit en zwaar doorweegt op het gezinsbudget, wenst het OCMW een tussenkomst in de aankoop van steenkool te geven aan mensen met een bescheiden inkomen, conform de energietoelagen voor bvb. stookolie en gas- en elektriciteit.

Voor meer info: steenkooltoelage


Tussenkomst onbetaalde energiefacturen
Jaarlijks krijgt elk OCMW van de staat een geldsom om te besteden aan energiebesparende maatregelen en tussenkomsten in onbetaalde energiefacturen.
De tussenkomsten worden toegekend aan mensen met een zeer laag inkomen (leefloon, overmatige schuldenlast) op basis van een sociaal verslag opgemaakt door de sociale dienst.

Contact:

Dorien De Weerdt, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel: 02 454 12 75
e-mail : dorien.deweerdt@gooik.be

Huurtoelage 

Inwoners van Gooik (<6 maanden) met een laag inkomen kunnen een huurtoelage OCMW genieten afhankelijk van de huurprijs en het inkomen. De grootte van de woning moet in verhouding zijn met de gezinssamenstelling.
De huurtoelage wordt enkel verstrekt na sociaal onderzoek door de sociale dienst en goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Indien U in aanmerking komt voor een huurtoelage van het Vlaams Gewest die hoger is dan de gemeentelijke toelage, vervalt de huurtoelage OCMW.

Voor meer info: huurtoelage Vlaams Gewest

Contact:
Marijke Decoster, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 12.77
e-mail: marijke.decoster@gooik.be

Mantelzorgtoelage 

Mensen die zorgbehoevenden thuis verzorgen, kunnen van ons OCMW een maandelijkse toelage bekomen. De zorgbehoevende dient inwoner van onze gemeente te zijn.

Naast de mantelzorgtoelage van het OCMW kan je ook via de Zorgkas een (mantel- en thuis)zorgtoelage genieten.

Voor meer info: zorgtoelage

Contact:
 

Dorien De Weerdt, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel: 02 454 12 75
e-mail : dorien.deweerdt@gooik.be

Sociale voordelen als mindervalide of bejaarde 

De sociale dienst geeft U alle informatie en helpt U bij aanvragen voor:

  • tegemoetkomingen voor mindervaliden of bejaarden
  • sociaal telefoontarief
  • tariefverminderingen openbaar vervoer
  • parkeerkaarten
  • voorkeurtarief medische verzorging

U kan veel van deze rechten makkelijk opzoeken via de A-Z pagina van de rechtenverkenner
Contact:
Wendy Carlier, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 38
e-mail: wendy.carlier@gooik.be

 

Tussenkomst schoolkosten 

Personen met een inkomen ten bedrage van het leefloon kunnen van het ocmw een tussenkomst in de schoolkosten krijgen. Het bedrag per semester is afhankelijk van de onderwijsgraad.

Voor meer info: schoolkosten

Voor meer info over andere studietoelagen:

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@gooik.be


Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@gooik.be

Tussenkomst voor sociale, culturele en sportieve participatie 

Het OCMW van Gooik kan financieel tussenkomen in kosten van volgende sociale, culturele en sportieve participatie:

Contact :
Karolien Du Mongh, waarnemend teamcoördinator
Tel: 02 454 04 33
e-mail: karolien.dumongh@gooik.be

Tussenkomst voor verblijf op zorgboerderij 

Het OCMW verleent een tussenkomst van 50% in de dagprijs voor verblijf van kansarme inwoners van Gooik op een zorgboerderij.

Voor meer info: dagopvang zorgboerderij

Contact
Wendy Carlier, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 38
e-mail: wendy.carlier@gooik.be