Hoofding Gooik

FinanciŽle steun 

Volgens het spreidingsplan krijgt iedere gemeente door de overheid een aantal kandidaat-politieke vluchtelingen toegewezen die zij financieel moeten steunen. Gemeenten met één of meerdere lokaal opvanginitiatieven (materiële steun) krijgen gevoelig minder politiek vluchtelingen in financiële steun toegewezen.
De asielzoekers in financiële steun hoeven niet daadwerkelijk te wonen in de gemeente waaraan zij zijn toegewezen. Ze kunnen vrij hun woonplaats kiezen. Van de gemeente waaraan zij zijn toegewezen, krijgen ze maandelijks een financiële steun die gelijk is aan het bedrag van het leefloon.
Voor vluchtelingen die in de gemeente wonen of aan wie een woning in de gemeente werd aangeboden, krijgt het OCMW 100% van de kosten terugbetaald van de staat.

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@gooik.be


Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 35
e-mai: naomi.polfliet@gooik.be

Lokaal opvanginitiatief 

In afwachting van een eerste uitspraak in hun dossier worden de kandidaat-politieke vluchtelingen opgevangen in een Lokaal Opvanginitiatief. Zij krijgen hier enkel nog materiële hulp.
Het OCMW heeft hiertoe een woning in de Vollezelestraat aangekocht. Zij bieden plaats aan 2 gezinnen van 4 à 6 personen.
Gemeenten met één of meerdere lokaal opvanginitiatieven (zoals Gooik) krijgen gevoelig minder politiek vluchtelingen in financiële steun toegewezen!
Alle kosten van de lokale opvanginitiatieven worden integraal terugbetaald door de federale overheid.

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 36
Email: katja.bosman@gooik.be


Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 35
Email: naomi.polfliet@gooik.be