Hoofding Gooik

Arbeidsbemiddeling 

Indien gewenst helpt het OCMW u met het vinden van een passende betrekking:

  • wij helpen u bij het opmaken van uw sollicitatiebrief
  • samen zoeken naar een passende vorming of bijscholing
  • contacteren van externe diensten zolas de werkwinkel, VDAB, interimkantoren,…

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
tel: 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@gooik.be


Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
tel: 02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@gooik.be

Sociale tewerkstelling 

Mensen die om een of andere reden uitgesloten zijn van sociale uitkeringen, pogen wij (tijdelijk) aan een passende betrekking te helpen zodat zij na verloop van tijd opnieuw kunnen genieten van uitkeringen.
Middel bij uitstek is werken in het kader van artikel 60§7. Genieters van een leefloon kunnen door het OCMW tewerkgesteld worden in gemeentelijke diensten of kunnen ter beschikking gesteld worden van vzw's met sociaal, cultureel of ecologisch doel. Voor de werknemer in artikel 60§7 zijn de integrale loon- en arbeidsvoorwaarden van de gebruiker van toepassing.
De sociale tewerkstelling eindigt van zodra iemand voldoende arbeidsdagen gepresteerd heeft om in aanmerking te komen van werkloosheidsuitkeringen!

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@gooik.be


Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@gooik.be