Hoofding Gooik

Dakloos 

Het OCMW kan U helpen als U om één of andere reden uw woning moet verlaten (brand, overstroming, crisissituatie,…) en dakloos bent of dreigt te worden. Samen met de maatschappelijk assistente zoeken wij naar een gepast tijdelijk onderkomen:
Noodopvang OCMW Gooik
Sinds 2003 heeft het OCMW een appartement met 2 slaapkamers waarin we een gezin kunnen opvangen dat snel een tijdelijk onderkomen zoekt.
Sinds oktober 2013 heeft het Ocmw een bijkomende doorgangswoning met 3 slaapkamers.

Sinds februari 2016 heeft het OCMW een bijkomende doorgangswoning met 2 slaapkamers

Contact:
Marijke Decoster, maatschappelijk assistente
Alle werkdagen
Tel: 02 454 12 77
e-mail: marijke.decoster@gooik.be

Crisisopvang
In specifieke situaties of indien de noodopvang van het OCMW niet beschikbaar is, zoeken we samen met U naar een andere oplossing: daklozencentra, centra voor crisisopvang, vluchthuizen,…

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
tel : 02 454 04 36
e-mail: katja.bosman@gooik.be


Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
tel :02 454 04 35
e-mail: naomi.polfliet@gooik.be

Huurwaarborg 

Vanaf 18 mei 2007 is er een nieuwe wettelijke regeling inzake de huurwaarborg.
De huurder heeft de keuze tussen volgende vormen:
de storting van een geldsom op een geblokkeerde bankrekening (maximum 2 maanden huur)
een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt om de huurwaarborg in schijven te betalen (maximum 3 maanden huur)
een bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW (maximum 3 maanden huur)
Indien U niet in staat bent de huurwaarborg zelf te betalen, kan u beroep doen op het OCMW. Het OCMW zal steeds de huurwaarborg in schijven terugvorderen bij de huurder.

Contact:

Karolien Du Mongh, waarnemend teamcoördinator Welzijn
Tel: 02 454 04 33
e-mail : karolien.dumongh@gooik.be

Stefanie Segers, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 34
e-mail : stefanie.segers@gooik.be

Dorien De Weerdt, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 12 75
e-mail : dorien.deweerdt@gooik.be

Katja Bosman, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 36
e-mail : katja.bosman@gooik.be

Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454 04 35
e-mail : naomi.polfliet@gooik.be

 

Sociale huurwoningen 

Heden heeft het OCMW Gooik 13 sociale huurwoningen die verhuurd worden volgens de regels van het Nieuw Sociaal Huurbesluit en bijgevolg dus volgens dezelfde voorwaarden als de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen:
Dorpstraat 29 te Gooik (4 sociale huurappartementen)
Brusselstraat 1 te Leerbeek (3 sociale huurwoningen, 2 sociale huurappartementen)                  Vollezelestraat 24 te Oetingen (4 sociale huurappartementen)
Beide projecten werden gerealiseerd met toelagen van de Vlaamse Gemeenschap en van de Provincie Vlaams-Brabant.
Voor informatie en inschrijvingsdocumenten van andere Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen in de regio kan u terecht bij

Woonwinkel Pajottenland, Alfred Algoetstraat 31 te 175 Lennik

02.460.65.17 of 0490.11.11.96

Of tijdens de permanentie te Gooik: elke donderdagavond in OCMW Gooik van 17u tot 19u.