1 pc voor 2 

Computers en internet zijn een onderdeel van onze samenleving. Als je geen computer hebt of geen
toegang tot het internet mis je heel wat kansen: de kans om informatie te zoeken, de kans om je
kinderen te helpen bij het huiswerk, de kans om contact te maken of houden met vrienden

Het Gooikse Ocmw stelt daarom bruikbare computers ter beschikking voor onze kansarme jongeren.Op deze wijze bereiken we een dubbel doel: oude computers redden van de vuilnisbelt én jonge mensen de kans geven bij te blijven in dit computertijdperk. Zo wordt voorkomen dat deze jongeren met een achterstand starten in hun verdere beroepsloopbaan.

Contact:
Katja Bosman, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454.04.36
e-mail: katja.bosman@gooik.be

Naomi Polfliet, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454.04.35
e-mail: naomi.polfliet@gooik.be