Duurzaam planadvies 

Het gemeentebestuur biedt sinds 2012 aan kandidaat-(ver)bouwers de mogelijkheid advies aan te vragen omtrent Duurzaam Bouwen.

Wat houdt het planadvies in?
Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw? Vraag dan duurzaam bouwadvies.

- Advies op vlak van oriëntatie / isolatie / ventilatie / energiezuinige verwarmingssystemen / waterbesparing / gebruik van hemelwater / duurzaam materialengebruik.
- Persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk.
- Kwalitatief en onafhankelijk advies gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen.
- Vervangt het werk van de architect niet (geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen).
- Duurt maximaal 3 uur.

Praktisch?
Situatie 1: U hebt ontwerpplannen voor een nieuwbouw of grondige verbouwing?
U maakt een afspraak en komt langs. Uw architect is eveneens welkom. De adviseur screent samen met u uw plannen en geeft extra advies en tips. Advies op basis van plannen vindt plaats in het provinciehuis te Leuven, het PIVO te Asse of op een gemeentelijke locatie volgens afspraak met uw gemeente.

Situatie2: U hebt geen bouwplannen op papier?
Vaak gaat het bij verbouwingen om beperkte ingrepen, die zonder vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u thuis langskomen. Uw ideeën worde besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.

Kostprijs?
Gooik ondersteunt het planadvies voor haar inwoners. Hierdoor kan u zich helemaal gratis laten adviseren door een specialist.

Hoe maakt u een afspraak?
- Via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
- Telefonisch reserveren kan op nummer 016-23.26.49
Meer informatie vind je op www.dubovlaamsbrabant.be.

Voor meer info over slim bouwen, levenslang comfort, raadpleeg de gids voor duurzaam wonen en bouwen.

Het steunpunt duurzaam bouwen is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant i.s.m. Dialoog vzw, onafhankelijk kennis- en adviescentrum duurzaam bouwen. Met de steun van de Vlaamse overheid.


Meer info

Lucy Simon (Duurzaamheidsambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
lucy.simon@gooik.be