Informatie uit het kadaster 

Rol van het kadaster

Het kadaster wordt opgemaakt door het Ministerie van Financiën en bevat een lijst en plannen van alle eigendommen en hun eigenaars in de gemeente.

Hoe aanvragen?

Uittreksels uit het kadaster dien je aan te vragen bij het kadaster Vlaams-Brabant.

Kruidtuinlaan 50 bus 3962
1000 Brussel

Tel. 02 5725757
Fax 02 5796126
email:meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be

website: http://www.kadaster.be/Kadaster/Het_kadaster_online

De gemeente Gooik heeft geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw.
Vragen die hieromtrent binnenkomen, kunnen dus niet beantwoord worden.