Gemeentelijke premie energiebesparende maatregelen 

Iedereen is er intussen wel van bewust dat we energie moeten besparen. En velen dragen reeds hun steentje bij. We kopen energiezuinige verlichting, laten de verwarming niet onnodig branden of trekken al snel een trui aan ’s avonds.
Er bestaan ook talrijke ingrijpende maatregelen voor onze woning: beter isoleren, energiebesparende installaties of alternatieve energie. Voor dergelijke ingrepen voorziet de gemeente Gooik voor 2018 enkele premies volgens gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2018.
Het doel van deze premies is de basisinvestering aan een woning op energetisch gebied te ondersteunen voor elke inwoner van de gemeente en zo het energieverbruik te verminderen.

De gemeentelijke subsidie bedraagt per goedgekeurd dossier van Infrax voor:
Bestaande woningen:
- 2 euro/m² voor dakisolatie met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor na-isolatie buitenmuur met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor na-isolatie spouwmuur met een max. van 150 euro

- 2 euro/m² voor na-isolatie bestaande muur via binnenzijde met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor vloerisolatie met een max. van 150 euro
- 2 euro/m² voor hoogrendementsbeglazing met een max. van 150 euro
- 100 euro per installatie van een warmtepomp
- 100 euro per installatie van een zonneboiler

Hoe aanvragen?
- Geen apart aanvraagformulier voor gemeentelijke premie.
- Aanvraag gekoppeld aan premieaanvraag infrax (netbeheerder).
Goedgekeurde dossiers bij Infrax worden doorgestuurd naar de gemeente voor uitbetaling gemeentelijke subsidie.

Meer info

Lucy Simon (Duurzaamheidsambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
lucy.simon@gooik.be
 


Algemene info premies en subsidies 

Alle premies rond bouwen en verbouwen zijn terug te vinden via 

Energiesparen

Premiezoeker

Meer info

Lucy Simon (Duurzaamheidsambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
lucy.simon@gooik.be
 


Extra hulp nodig binnen het aanbod van subsidies 

Neem contact op met

Wekelijkse permanentie in het OCMW van Gooik elke donderdag van 17u tot 19u


Opvang of infiltreren van hemelwater 


Wat?

Hemelwaterputten kunnen bij hevige regenval een deel van het hemelwater bufferen en zo de kans op overstromingen verkleinen én de aanvoer van overbodig water in de riolering en het waterzuiveringsstation beperken.

Het opgevangen hemelwater kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden in huis en tuin, bijvoorbeeld toiletspoeling, schoonmaak, wassen van auto, water geven van planten in de zomer, wasmachine, enzovoort.
Door infiltratie van hemelwater in de bodem wordt er minder en trager water naar de oppervlaktewateren afgevoerd en de grondwaterreserves worden aangevuld.

Meer info omtrent de voorwaarden, het subsidiebedrag en de betaling zijn terug te vinden in het onderstaand gemeenteraadsbesluit van 30.12.2013.

Meer info

Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
filip.mignon@gooik.be