Bodemsanering 

Meer dan 10 jaar werken aan een betere bodemkwaliteit heeft heel wat tastbare resultaten opgeleverd: het Bodemdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, het VLAREBO(*), zijn alvast het voorlopige eindpunt.

De aanpassingen aan het Bodemdecreet leverde een nieuwe regelgeving op, die meer dan ooit op de praktijk van elke dag is afgestemd. Denk maar aan de nieuwe oplossingen rond saneringsplicht, de overdrachten en de diverse procedures voor de behandeling van bodemverontreiniging (o.a. gefaseerde aanpak, risicobeheer, schadegevallen). Ook het Grondeninformatieregister, de alternatieve financieringsmogelijkheden, het stimuleren van sectorgebonden bodemsanering, … zijn stuk voor stuk opvallende innovaties met positieve gevolgen voor alle betrokkenen.

De kernopdracht blijft onveranderd: historische verontreiniging saneren en nieuwe vervuiling voorkomen.
Op dat vlak vormt Vlaanderen wereldwijd al een referentie. De OVAM zal er alles aan doen om dit duurzame bodembeheer verder uit te bouwen. Hebt u nog vragen, dan helpt de OVAM u uiteraard graag verder. De volledige tekst van het Bodemdecreet en van de uitvoeringsbesluiten vindt u op http://www.ovam.be/bodemdecreet.

Meer informatie voor concrete dossiers:

Bel de bodeminfolijn van de OVAM - 015/284 458

(*) Vlaams Reglement over de Bodemsanering en de Bodembescherming, van 14 december 2007, van kracht vanaf 1 juni 2008.