Afvalwaterzuivering 

Het integraal waterbeleid is één van de belangrijkste beleidsdoelstellingen op vlak van het gemeentelijk milieubeleid. Er wordt gestreefd naar een maximale afkoppeling van het hemelwater en een maximale zuivering van alle afvalwaters.

Momenteel zijn ongeveer 73% van de huidige woningen aangesloten op de riolering. Slechts een 160-tal woningen zijn niet aansluitbaar op het zuiveringsstation.

Meer info

Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
filip.mignon@gooik.be