Waterlinks 

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur.
http://www.vmm.be/

Bedrijf dat in opdracht van het Vlaamse Gewest de zuivering van de oppervlaktewateren in de praktijk brengt.
http://www.aquafin.be/

Intercommunale maatschappij voor de aanleg en het onderhoud van riolering in Vlaams-Brabant.
http://www.fluvius.be/

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
http://www.dewatergroep.be

Waterbeleid - Wateroverlast - ... in Vlaams-Brabant
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/water/