Opvang of infiltreren van hemelwater 


Wat?

Hemelwaterputten kunnen bij hevige regenval een deel van het hemelwater bufferen en zo de kans op overstromingen verkleinen én de aanvoer van overbodig water in de riolering en het waterzuiveringsstation beperken.

Het opgevangen hemelwater kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden in huis en tuin, bijvoorbeeld toiletspoeling, schoonmaak, wassen van auto, water geven van planten in de zomer, wasmachine, enzovoort.
Door infiltratie van hemelwater in de bodem wordt er minder en trager water naar de oppervlaktewateren afgevoerd en de grondwaterreserves worden aangevuld.

Meer info omtrent de voorwaarden, het subsidiebedrag en de betaling zijn terug te vinden in het onderstaand gemeenteraadsbesluit van 30.12.2013.

Meer info

Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
filip.mignon@gooik.be