Hoofding Gooik

Opvoedingsondersteuning 

Huis van het kind Pajottenland

Huis van het Kind Pajottenland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Gooik, Lennik, Pepingen, Herne, Galmaarden, Bever en organisaties die in het Pajottenland preventieve gezinsondersteuning aanbieden. 

Met dit samenwerkingsverband willen we het aanbod voor preventieve gezinsondersteuning in de regio beter organiseren en dichter bij de opvoedingsverantwoordelijken brengen.

http://www.huisvanhetkindpajottenland.be - Facebook

Het uiteindelijke doel is om het welbevinden van (aanstaande) ouders in het Pajottenland te bevorderen door welzijn en gezondheid te ondersteunen op volgende gebieden: 

 • preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren van -9 maand tot 24 jaar;
 • ontwikkeling en opvoeding;
 • sociale netwerken;
 • gezinsvriendelijk klimaat;
 • risico's / problemen opsporen.

Infoavonden

De invalshoeken van de informatieavonden zijn zeer divers. Verschillende leeftijdscategorieën van kinderen komen aan bod. Zowel de opvoeding van kleine kinderen (zindelijkheid, peuterpuberteit, EHBO bij jonge kinderen) als tieners (kicken en chillen) passeren de revue.

Daarnaast zijn er een aantal avonden die een breed leeftijdsbereik hebben. De begeleiding is in handen van sprekers die kunnen putten uit hun uitgebreide professionele ervaring. De avonden starten om 20u. De inkom is gratis.

Iedere avond wordt afgerond met een drankje. Zo kan men andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Men kan die avond ook heel wat informatie over opvoeding terugvinden in de folders die ter beschikking zijn.

Inschrijven voor een infoavond kan via de website van huis van het kind Pajottenland.

Het Overleg Opvoedingsondersteuning Pajottenland bestaat uit: Arch’educ, gemeente Bever, CAW Halle-Vilvoorde, Gezinsbond, gemeente Gooik, gemeente Herne, Huis van Ons Kind- Kraamzorg Landelijke Thuiszorg, Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiedienst Pajottenland, JAC Halle-Vilvoorde, gemeente Lennik, VIAC, Pavok, gemeente Pepingen, Provincie Vlaams-Brabant, gemeente Galmaarden, Kind en Gezin regio Gooik.

Pleegzorg 

Sinds 1 januari 2014 is de pleegzorg in Vlaanderen totaal anders georganiseerd. Voortaan bestaat er maar 1 provinciale dienst meer die pleegzorg organiseert.

Voor meer informatie kan je terecht op www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be.

Onthaalbureau inburgering 

Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant voert het Vlaamse inburgeringsbeleid uit in de provincie. Het doel is mensen van buitenlandse origine te stimuleren tot een volwaardig participatie in de Vlaamse samenleving.

Het Onthaalbureau inburgering maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid. Het bureau is er voor verschillende groepen, bijvoorbeeld:

 • voor wie nog niet lang in België woont
 • voor wie al langer dan een jaar in België verblijft en van buitenlandse oorsprong is
 • voor Belgen geboren in het buitenland waarvan minstens één van de ouders niet in België geboren is.

Ben je nieuw in Vlaanderen?

Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant helpt je om je thuis te voelen!

Wat bieden wij?

 • een cursus Maatschappelijke Oriëntatie: Hier leer je wat je nog niet kan of weet over het gewone leven in Vlaanderen. Je leert de gewoonten, regels en wetten van de Vlaamse democratische samenleving beter kennen. Ook kan je er terecht met jouw vragen over werken, een goede opleiding vinden, de zorg voor de kinderen, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg en cultuur. Je kan ideeën en ervaringen uitwisselen met anderen.
 • een begeleider die jou helpt in een taal die je begrijpt. Deze begeleider helpt je op weg om hier in Vlaanderen een interessant leven uit te bouwen.
 • een cursus Nederlands

Waar en wanneer?
Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant heeft kantoren, verspreid over de hele provincie. Vanuit Gooik zijn de best bereikbare kantoren deze van:

Halle
Vandenpeereboomstraat 78
Tel.: 02 365 03 06
Open op maandag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13 tot 16 uur en elke laatste dinsdag van de maand van 16 tot 19 uur.

Asse
Weversstraat 29
Tel.: 02 454 16 90
Open op maandag van 13 tot 19 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur en elke laatste dinsdag van de maand van 16 tot 19 uur.

Prijs?
Gratis. Je krijgt ook terugbetaling van kosten in het kader van het vormingsprogramma van inburgering: openbaar vervoer, kinderopvang, cursusmateriaal.

Meer info op de website www.vlaamsbrabant.inburgering.be

Week van de opvoeding 

Elk jaar, van 16 tot 23 mei, is er een Week van de Opvoeding. In Vlaanderen en Brussel worden dan activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd.

Op zaterdag 18 mei is Pepingen de plaats waar je moet zijn om met je (klein)kinderen een fijne voormiddag te beleven. Het Overleg Opvoedingsondersteuning Pajottenland organiseert er die dag een gezonde en leerrijke Ontdekkingsbrunch.

Tijdens de Ontdekkingsbrunch kunnen (klein)kinderen met hun (groot)ouders samen proeven, genieten en deelnemen aan workshops en toffe activiteiten. Er is ook een gezonde brunch en een heleboel plezante randanimatie. Vervelen staat dus niet op het programma!

De Ontdekkingsbrunch is gratis voor kinderen, en kost 4 euro per deelnemende volwassene.
Let wel: kinderen dienen altijd vergezeld te zijn van een (groot)ouder. Het is de bedoeling dat men samen deelneemt aan de activiteiten.

Deze activiteit tijdens de week van de opvoeding wordt elk jaar in een andere gemeente van de politiezone Pajottenland (Gooik, Lennik, Bever, Galmaarden, Pepingen en Herne) georganiseerd.